huisartsenpraktijk

Een klacht ? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

 

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt.
Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke
en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing
van uw klacht of probleem.De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris
vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE
www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen. De klachtenfunctionaris is eventueel te
bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een
uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke
commissie bestaat voltallig uit een voorzitter ( een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens
de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk
secretaris ( tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl