huisartsenpraktijk

Deze praktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Zuidwolde is aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON).In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. De praktijk maakt zo wetenschappelijk onderzoek mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek 
Deze huisartspraktijk levert gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling.

Wat wordt er gedaan met de resultaten ? 
Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartsenpraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!

Privacy
Het AHON besteedt veel zorg aan bescherming van de privacy van u als patiënt en uw huisarts. er worden géén gegevens, zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN) verzameld, waarmee u als patiënt kan worden herkend. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt. De zorggegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming personsgegevens. Het AHON heeft dit vastgelegd in een privacyregeling die te vinden is op de website van het AHON: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon .

Bezwaar? 

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan uw huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘verklaring van bezwaar´). Dit formulier staat ook op de AHON-website. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Vragen over het AHON?

Bij vragen kunt u per mail contact opnemen met het AHON:
E-mail: ahon@umcg.nl
Of kijk op de website: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon