huisartsenpraktijk

Afwezig

Afwezigheid i.v.m scholingen:

D.P. de Groot               4 t/m 6 april 2018

S.P. Dam                      5 en 6 april 2018
J.G. Minderhoud           5 en 6 april 2018

R. Wissink                    19 en 20 april 2018
B.R. Zijsling                  19 en 20 april 2018
G.J. Anholts                  19 en 20 april 2018
M.F.P. Hoving               19 en 20 april 2018

Afwezigheid ivm vakantie:

B.R. Zijsling                  28 maart t/m 20 april 2018

M.F.P. Hoving               30 april t/m 4 mei 2018
G.J. Anholts                  30 april t/m 4 mei 2018   

Waarneming voor spoedgevallen door de aanwezige artsen