huisartsenpraktijk

Vaccinatie nieuws


Er is veel nieuws, snel veranderend nieuws, over de coronavaccinatie. Het is moeilijk om u goed op de hoogte te houden. De krapte van beschikbare vaccins is erg bepalend voor het verloop van het hele proces. Het proces wordt gecoördineerd door Rijksoverheid, huisartsen hebben er geen invloed op.

De huisartsen in Drenthe krijgen in april vaccins beschikbaar, AstraZeneca vaccins, voor mensen geboren in 1956 en geboren in 1957. Wanneer u tot deze groep behoort kunt u binnenkort een oproep van ons verwachten.

Tijdens deze vaccinatieronde mogen we ook de mensen vaccineren met een BMI>40, van 18 tot 65 jaar. In het huisartsen informatiesysteem is de BMI niet voor al onze patiënten vastgesteld. Wanneer u tot bovengenoemde groep denkt te behoren en u wilt in aanmerking komen voor de vaccinatie verzoeken we u contact op te nemen met de praktijk. U kunt u BMI makkelijk berekenen met behulp van een BMI calculator op het internet, de formule is als volgt: deel het gewicht in kilo’s door het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
Bijvoorbeeld: 65 kg en 1.70 m lang > 65 kilo  / (1.70 x 1.70 meter) = 22,5


Algemene informatie over het coronavaccin:
Coronavaccins lenen zich niet goed voor transport, het is NIET haalbaar om aan huis te komen vaccineren. Wanneer u gevaccineerd wenst te worden en u krijgt een oproep van ons of van de GGD wordt u dringend verzocht gehoor te geven aan de oproep.
Voor een oproep van de huisartsenpraktijk geldt: Er is per ronde een vooraf bepaald aantal vaccins beschikbaar. Uitstellen kan alleen als het medisch noodzakelijk is.

 

Vriendelijke groet van het team huisartsen en hun medewerkers