huisartsenpraktijk

Het gebouw 

De voorbereiding en de bouw

De huidige Hagro (huisartsengroep) bestaat sinds september 2000. Zij wordt gevormd door 5 huisartsen. Reeds enige tijd daarvoor was de wens ontstaan om met z'n allen onder één dak te gaan zitten in een nieuw te bouwen centrum, niet alleen voor de huisartsen maar voor de gehele eerstelijns gezondheidszorg in Zuidwolde.

De voorwaarden waar de nieuwbouw aan moest voldoen waren op de eerste plaats het uitblijven stralen van kleinschaligheid, maar daarnaast o.a. een organisch gevormd gebouw en energiezuinigheid.

                                                     Thijnge voor                          

In eerste instantie werden de plannen en de voorbereiding samen met de fysiotherapeuten opgezet. Helaas bleek dat een brug te ver. Daarna dus met z'n vijven verder, een nieuwe architect ( Aart Oostergetel, architect te Nijeveen) en een nieuwe start. Wat volgde waren langdurige onderhandelingen met de gemeente. Het uiteindelijke resultaat was dat we de grond, waarop we ons oog hadden laten vallen, konden kopen.

Halverwege 2004 waren de tekeningen klaar en werd een bouwteam gevormd (hoofdaannemers: Reins, Duiveman, Bakker, Westerbeek).
De financiering kwam tot stand dankzij de scherpzinnige adviezen van de accountant, Peter Houtkamp, Meeuwsen ten Hoopen, en de gunstige voorwaarden van de ING-bank.

De bouw startte in december 2004. Na ruim één jaar intensief bouwen, heel veel overleg en een grote betrokkenheid van allen, werd het gebouw in gebruik genomen. Op 2 februari 2006 werd het gebouw officieel geopend.


De naam Thijinge

Thijinge was ooit een buurtschap in Kerkenbosch. Andere buurtschappen waren Kerkinge, Narlinge (ten Arlo), Zantinge en Woltinge, namen die in het Zuidwolde van nu wel bekend zijn.

De bouw van het medisch centrum was een mooie gelegenheid om de naam Thijinge uit de vergetelheid te halen. Het is een naam die ons verbindt met Zuidwolde. Daarnaast streven we er naar om samen met de bevolking invulling te geven aan dat wat zo typerend is voor een buurtschap: kleinschaligheid, samenwerken en omzien naar elkaar.

                                                         naambord                     

Plaats in de samenleving

Het Medisch Centrum Thijinge biedt aan meer dan 35 mensen werk of een werkplek. Daarnaast maakt Icare Jeugdzorg van de faciliteiten van het centrum gebruik, voor de zuigelingen- en peuterconsultatiebureaus. Tevens is het centrum vijf ochtenden per week een “vooruitgeschoven post” van de ziekenhuizen Hoogeveen en Meppel voor klinisch-chemisch laboratoriumonderzoek: de trombosedienst.
Naar schatting wordt het centrum dagelijks door ruim 300 inwoners van Zuidwolde bezocht.

De artsen in het centrum verlenen eerstelijns medische zorg aan ongeveer 10.000 patiënten in het gebied van de voormalige gemeente Zuidwolde en de regio Echten.

De samenbundeling van eerstelijnszorgverlening in één gebouw, tot stand gebracht door huisartsen, is uniek en zal (gezien de belangstelling van elders uit het land) een voorbeeldfunctie krijgen.

De wijze waarop de bouw tot stand kwam heeft locale ondernemers aangesproken: “zoekt elders niet wat Zuidwolde u biedt”. Waar mogelijk werd aan plaatselijke ondernemers een kans gegeven hun aandeel aan bouw, installatie, afbouw en inrichting te leveren.

                                                        thijinge                           


Organische architectuur

Bij een gebouw dat moet bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en het comfort van de gebruikers denken we tegenwoordig al gauw in termen van duurzaam en ecologisch. Het toe te passen materiaal en het verbruik van energie krijgt redelijke aandacht.

De organische architectuur voegt hier een belangrijk element aan toe, namelijk vormgeving. De vorm van ruimten en de algehele omhulling draagt zeker een steentje bij als het om het welzijn van de mens gaat. De gebruiker staat centraal, er wordt een gebouw omheen ontworpen. Het resultaat is een logisch, functioneel gebouw met vloeiende looplijnen.

Bij het Medisch Centrum Thijinge is de organische architectuur mede herkenbaar door de mensvriendelijke vorm in de omgeving, de ruime ontvangsthal met gezellige wachtterrasjes en de soepele overgang van deze “openbare” ruimte naar de geborgenheid van de spreek- en behandelkamers.

                                                         binnen gebouw                    

Duurzaam en energiebewust

Huisartsgeneeskunde heeft alles te maken met keuzes rond gezond en ongezond. Het bouwen van een praktijk heeft ook op milieu gebied gezondheidsconsequenties. Lang voor de bouw begon stonden we stil bij de sloop van het gebouw: ook afval dat over vijftig of liever honderd jaar vrijkomt is onze verantwoordelijkheid. Dit bepaalde verregaand de keuze van bouwmaterialen.
Een zo gering mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen was de leidraad bij de keuze voor soort isolatie, verwarming, koeling en ventilatie.
Dit leidde tot warmtepompen, zonnepanelen (PV en thermisch) naast gasgestookte cv en toiletspoeling met regenwater.
Wellicht dat warmte-kracht koppeling in de nabije toekomst ons energieverbruik verder kan reduceren.


De binnentuin

Het Medisch Centrum Thijinge heeft een binnentuin. Naar de wens van de huisartsen zal het thema van de binnentuin de “Vlinder” zijn. De Vlinderwerkgroep van de Natuurvereniging Zuidwolde zal de binnentuin vlindervriendelijk inrichten.
Vlinderplanten, waaronder vooral veel echte kruiden, zullen de binnentuin kleur en geur geven. Kruiden horen van oudsher bij een artsenpraktijk. Ook in de omgeving van het gebouw, zeg maar de buitentuin, zullen veel vlindervriendelijke planten en heesters aangeplant worden. En dan maar afwachten of de vlinders de weg weten te vinden.

                                                     Gebouw 3                   

Medisch centrum draagt zijn steentje bij

In goede samenwerking met de Gemeente De Wolden, verlicht het centrum het parkeerprobleem van de voetbalvelden en het zwembad, met 30 extra parkeerplaatsen voor openbaar gebruik! Tevens draagt de uitvalsweg voor het centrum bij aan een vanzelfsprekender en veiliger verkeersstroom van en naar de sportvelden en het zwembad.


Medisch Centrum Thijinge bevat verder:

sedumdak
 

Natuurvereniging Zuidwolde
 

Al vanaf het allereerste begin was de Natuurvereniging Zuidwolde geïnteresseerd in de plannen van de huisartsen van Zuidwolde om een bijzondere praktijkruimte te stichten met veel ecologische toepassingen. Er is veel waardering voor de manier waarop het Medisch Centrum Zuidwolde gestalte heeft gekregen, de vormgeving, de landschappelijke inpassing, de energiezuinige toepassingen etc. Op enig moment hebben leden van de Natuurvereniging aangeboden om te helpen bij het ontwerp en de inrichting van de Binnentuin. Al vele jaren wordt de Binnentuin van Thijinge (Medisch Centrum Zuidwolde) verzorgd door leden van de Natuurvereniging Zuidwolde. De beplanting is zodanig gekozen dat er vooral vlinders op af zullen komen. Daarnaast is meer en meer gekozen voor planten met een medicinale werking. Daarmee wordt de relatie tussen medische zorg en de kracht van de natuurlijke omgeving geaccentueerd. De Natuurvereniging Zuidwolde heeft op 8 juli een nieuwe lessenaar aangeboden aan Thijinge. Daarop zijn afbeeldingen te vinden van de planten die in de Binnentuin staan. In de wachtkamer is nu ook informatie te lezen over de medicinale toepassing die deze planten van oudsher gehad hebben.
Nadere informatie over de Natuurvereniging Zuidwolde zie www.natuurverenigingzuidwolde.nl

                                               Binnentuin                      openening binnentuin              Binnentuin 1